wolo.pl '.' studio

web    |    audio

a. `wolo` wolski

TYPO3 - wdrożenia, obsługa / integration, maintenance

Certified TYPO3 Integrator


programowanie krawieckie - rozwiązania szyte na miarę

tailor-made programming - custom solutions


SQL

PHP

CSS3

AJAX

HTML5

JS/JQUERY